Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2014

eurythmy

January 18 2014

eurythmy
hahaha, ja to się cieszę, że poznałam Annie długo przed... Hannie. ;)
Sponsored post
feedback2020-admin

January 12 2014

eurythmy
2426 800c 390
aw.
eurythmy
When I'm alone
I think you're near me
It's good to pretend
That you're with me
Why don't you take me to your heart?
— Eurythmics "Take Me to Your Heart"

January 06 2014

eurythmy
3164 ad9f 390
Reposted fromjestemsloncem jestemsloncem viamadlajn madlajn

January 02 2014

eurythmy
5309 d110 390
Three Annies from "Love is a Stranger" video by Eurythmics.

December 25 2013

eurythmy
0370 0b9d 390
All the best to our Diva ♥
12/25/1954

December 17 2013

eurythmy
5984 9e9c 390

December 15 2013

eurythmy
8032 aca1 390
…but it doesn’t change the fact, that it’s… the song which makes you unable to describe it, because of its greatness.
eurythmy
Eurythmics "Never Gonna Cry Again"
eurythmy
9142 b95f 390
Reposted frompinka pinka viamadlajn madlajn
eurythmy
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viamadlajn madlajn
5597 3121 390
Reposted fromdeviate deviate viamadlajn madlajn
eurythmy
7174 d67f 390
Reposted fromkamio kamio viamadlajn madlajn
eurythmy
She said, "I have this unhappiness
To wear around my neck
It's a pretty piece of jewelery
To show what I protect"
— Eurythmics "Savage"
eurythmy

December 07 2013

eurythmy
Play fullscreen
Eurythmics "Revenge"

She said, "Revenge can be so sweet
I like to take it when I can
I need to play with the ones I hate
I like to see them suffer"

It has to be dangerous
It has to be refined
It has to be skillful
You need to take your time

She said, "You got a snake
And that's a good example
You don't even notice it until you're bitten
You learn to enjoy it"

It has to be dangerous
It has to be refined
It has to be skillful
You need to take your time

She said, "I take care of my resources
You never know when you might need them
I'm fast and I'm strong, my reflexes are good
It doesn't take long to achieve my deserved revenge"
eurythmy
0369 e589 390
Reposted byumakemewannafuckpandorciapuella13High-Key666thShittyKitty

December 01 2013

eurythmy
4627 cf7f 390
I'm never gonna give you up!
eurythmy

witaj grudniu

Wraz z tobą nadchodzi kolejny miesiąc. Miesiąc -  nie w znaczeniu miesiąca. To kolejne 31 dni, które spędzę na marzeniu i słuchaniu muzyki. Trochę się pouczę, bo chcę studiować w Anglii. Czasem przerwa, na błahe egzystencjalne czynności, typu jedzenie. Ale... w jakim celu żyję? W jakim celu karmię się? Piję? Śpię?

Z każdą upływającą sekundą, minutą, godziną, w konsekwencji dobą, tygodniem, miesiącem, rokiem, dociera do mnie, że ktoś musiał mnie wyrwać z dajmy na to 1983 roku, jako nastolatkę. Coraz bardziej sobie to uświadamiam. Pasuję do czasów, kiedy relacje były oko w oko, nie klawiatura w klawiaturę. Kiedy to muzyka była muzyką, nie płytką komerchą, gdy tworzono ją z zamiłowania, nie z pragnienia sławy, pieniędzy. Kiedy to ludzie, zamiast siedzieć w internecie, wychodzili na dwór. Do innych ludzi. Kiedy to w wieku piętnastu lat nikt nie uważał się za dorosłego. Jednak nie ma już takich ludzi. Siłą rzeczy, trzeba się dostosować.

Niech mnie ktoś stąd tam zabierze. Nie pogardziłabym także, gdyby to wszystko się tak nagle, ot, skończyło. Boom. The end. Happy now?

...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...